Releva завърши финансов рунд от $870 000, воден от Фонд Ню Вижън 3 с участието на Ейч Ар Капитал АД, Верто Инвест и подкрепата на частни инвеститори.

Сегментиране

Създавайте и използвайте целеви групи от посетители и клиенти въз основа на техните демографски данни, местоположение, интереси или взаимодействия с продуктите ви.

Как работят сегментите

Групирайте посетители и клиенти въз основа потребителски особености или действия в онлайн магазина ви.

Използвайте сегментите, за да достигнете до потребителите си чрез изпращане на персонализирани маркетингови съобщения, продуктови препоръки или таргетирана реклама чрез различни формати и канали. Можете да правите това както на сайта ви, така и извън него. 

Следете ефективността и приходите, генерирани от всеки сегмент, който сте създали и използвали.

Непосредствени ползи

Създавайте фокусирани маркетингови съобщения

Ще разработвате подходящи маркетингови съобщения, които отговарят на нуждите, желанията и уникалните характеристики на вашия целеви сегмент. 

Проектирайте хипер-таргетирани имейли, препоръчители и банери

Ще се свържете с поребители ви на база на тяхната демография, интереси, покупки и други действия, извършени на вашия онлайн магазин.

Разширете обхвата на интелигентните продуктови препоръчители от вашия уебсайт в други мрежи

Ще използвате създадените от вас сегменти като списъци с контакти, които да ползвате за напомняща реклама във Facebook или Google Ads. 

Използвайте сегментите като част от автоматизирани програми

Ще създавате сценарии за автоматизиране на маркетингови операции с избраните от вас сегменти и ги пуснете на автопилот. Напр. автоматично да се изпраща седмична електронна брошура с персонални препоръки до сегменти със сходни характеристики.

Привличайте и конвертирайте повече качествени клиенти

Когато вашите маркетингови съобщения са ясни, директни и фокусирани, се увеличава възможността да превърнете потенциалните клиенти в купувачи.

Звучи ли ви интересно и полезно? Свържете се с нас, за да научите как можете да започнете с Releva!